+(385) 031/359-747
+(385) 098/924-73-79
                     
 • 209.90 Kn (27.86 €)259.90 Kn (34.49 €)

  Trabucco Xps Longcast 1200m

  209.90 Kn (27.86 €)259.90 Kn (34.49 €)
 • 125.00 Kn (16.59 €)199.00 Kn (26.41 €)

  Awa Shima Big game red 1000m

  125.00 Kn (16.59 €)199.00 Kn (26.41 €)
 • 6.90 Kn (0.92 €)19.90 Kn (2.64 €)

  Dream Tackle Super Touch – rinfuza

  6.90 Kn (0.92 €)19.90 Kn (2.64 €)
 • 119.00 Kn (15.79 €)169.00 Kn (22.43 €)

  Najlon Awa Shima Browny Carp 1200 m

  119.00 Kn (15.79 €)169.00 Kn (22.43 €)
 • 66.90 Kn (8.88 €)75.90 Kn (10.07 €)

  Trabucco XPS Surf Cast 300 m

  66.90 Kn (8.88 €)75.90 Kn (10.07 €)
 • 54.90 Kn (7.29 €)

  Najlon Haldorado Record Carp

  54.90 Kn (7.29 €)
 • 45.00 Kn (5.97 €)54.00 Kn (7.17 €)

  DAMYL STEELPOWER ELASTI-BITE 300m

  45.00 Kn (5.97 €)54.00 Kn (7.17 €)
 • 59.00 Kn (7.83 €)66.00 Kn (8.76 €)

  Najlon Awa Shima C+ Hyper Casting 300 m

  59.00 Kn (7.83 €)66.00 Kn (8.76 €)
 • 42.00 Kn (5.57 €)94.00 Kn (12.48 €)

  Pescatore DS 100/300 m

  42.00 Kn (5.57 €)94.00 Kn (12.48 €)